Aktualności archiwalne

przez Darek
Zapraszamy na Mszę św. i wykład ks. dra LUCJANA BIELASA “Dekalog- nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno” Katedra św. Mikołaja w środę 23 lutego 2022 r. o godz. 18.30
Klub Inteligencji Katolickiej św. Józefa w Bielsku-Białej zaprasza na MSZĘ ŚW. W INTENCJI JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN do Katedry św. Mikołaja w czwartek 10 lutego 2022 r. o godz. 18.30
Smutnym wydarzeniem dla naszego Klubu było odejście do wieczności zasłużonego członka naszego Klubu śp. Jerzego Lamersa – męża Zofii Lamers. W Gościu Niedzielnym ukazało się wspomnienie o Nim: “Śp. Jerzy Lamers z Bielska-Białej – wzór męża i taty”
W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej organizowanych przez bielski KIK w dniu 2 października br. odbył się koncert “Pamiętamy. Będziemy Pamiętać” .
Zobacz artykuł red. Mariana Szpaka
Informacja o koncercie na stronie Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Bia?ej
KIK w Bielsku-Białej zorganizował wystawę poświeconą Słudze Bożemu ks. Janowi Macha, która była eksponowana w Książnicy Beskidzkiej w maju 2021
ZOBACZ ZDJĘCIA
Wracamy do mszy św. pierwszopiątkowych i nabożeństwach do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pierwszosobotnich Nabożeństwach Fatimskich w KDO “Józefów” ul. Grzybowa 8 o godz. 10.15
W dniu 1 maja 2021 KIK w Bielsku-Białej uroczyście obchodzić święto św. Józefa Rzemieślnika patrona Katolickiego Domu Opieki “Józefów” w Bielsku-Białej przy ul. Grzybowej. W ramach tej uroczystości ks. biskup Piotr Greger wraz z kapelanem KIK ks. Krzysztofem Strzelczykiem odprawiś Mszś św. w kaplicy KDO i poświęcić obraz św. Józefa. Treść homilii ks, biskupa została zamieszczona na stronie internetowej Diecezji Bielsko-śywieckiej.

ZOBACZ
Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi Katolicki Dom Opieki “Józefów”, który zlokalizowany jest w rekreacyjnej dzielnicy w Bielsku-Białej w otoczeniu zieleni przy ul. Grzybowej 8

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĘ
Ks. Nikos Skuras w “Józefowie” o Dawidzie, Pawle, Józefie i swoich drugich narodzinach

PRZECZYTAJ
19 czerwca zmarł nagle kapelan KIK ks. prał. Zbigniew Powada.
Pogrzeb odbył się w katedrze w dniu 24 czerwca.

PRZECZYTAJ WSPOMNIENIE
         |         OGL?DNIJ WSPOMNIENIE
KIK w Bielsku-Białej zorganizował program słowno-muzyczny

SOLI DEO – Wspomnienie bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w wykonaniu
Rafała Sawickiego z Zespołem
Koncert odbył się 23 września 2020
w Kościele Trójcy Przenajświętrzej w Bielsku-Białej.

ZOBACZ AFISZ
    |     ZOBACZ ZDJĘCIA
Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zorganizował KONCERT ORGANOWY
dedykowany OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II na STULECIE URODZIN.
Wykonawcą by JERZY KULA.
Koncert odbył się 25 maja 2020 w Katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej
i został zarejestrowany.ZOBACZ FILM Z KONCERTU JERZEGO KUKLI
Zdjęcia prac plastycznych na wystawę “Wspólna przestrzeń” wykonywanych przez dzieci ze świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Katolickim Domu Opieki “Józefów” prowadzonym przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej ZOBACZ
Zdjęcia z XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku-Białej ZOBACZ
Ks. dr Lucjan Bielas: Rozważania na niedzielę ZOBACZ
Uroczystość Jubileuszu Katolickiego Domu Opieki “Józefów” utworzonego
i prowadzonego przez Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku Białej – 11 czerwca 2018 ZOBACZ | ZOBACZ ZDJĘCIA
Z życia Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Bia?ej ZOBACZ
Wykłady ks. dra Lucjana Bielasa – ZOBACZ
Modlitwa do św. Jana Paw?a II ZOBACZ
Zarząd KIK w Bielsku-Białej zachęca do wstępowania do Klubu Inteligencji Katolickiej
w Bielsku-Białej wszystkich katolików, zwłaszcza młodych, którzy chcą aktywnie uczestniczyź w życiu Kościoła i miasta.KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:

  • pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i obywatelskich,
  • pracą w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej,
  • przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym
  • działalnoś charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym,
  • działalnoś ekumeniczną.

Chętni proszeni są o pobranie i wypełnienie DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ (pobierz)
i zgłoszenie się do lokalu KIK w Bielsku-Białej ul. Grzybowej 8 – celem uzyskania szczegółowych informacji oraz podpisów osób wprowadzających a także złożenia DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ.

KIK przyjmuje pensjonariuszy do Domu Pomocy Spo?ecznej Matki Bo?ej Nieustaj?cej Pomocy KDO “J?zef?w” w Bielsku-Bia?ej, ul. Grzybowa 8.
Kontakt: e-mail: dyrektordps@kikjozefow.org.pl;
www.kikjozefow.org.pl,
tel.33 817 22 98