Skład Zarządu KIK w Bielsku-Białej

Prezes: Tomasz Łuczaj
Wiceprezesi: Kamil Kralczyński

Klaudia Wolak

Sekretarz: Dorota Karasińska
Skarbnik: Renata Balas
Członkowie: Dariusz Dzida

Krystyna Blachura

Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca: Joanna Belczyk
Członkowie: Teresa Dietrich
Maria Dytko
Maria Wieja
Kazimierz Kamiński
Kapelan Klubu:         

– ks. Krzysztof Strzelczyk
Przedstawiciel w POROZUMIENIU KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ :         

– Piotr Witkowski

Przewodniczący sekcji:         

Sekcja Życia Wewnętrznego – Kazimierz Kamiński
Sekcja Ekumeniczno-Misyjna – Krystyna Ślezińska-Miazgowicz
Sekcja Kulturalno-Biblioteczna – Maria Romankiewicz
Sekcja Turystyczna – Maria Wieja
Sekcja Sportowa – Władysław Belczyk
Sekcja Budowlana – Elżbieta Kralczyńska
Sekcja Fotograficzna – Janusz Frączek
Sekcja Informacyjna – Piotr Witkowski
Sekcja Terenowa w Wiśle – Stanisław Brzyski