Kontakt

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego
43-309 Bielsko-Biała, ul. Grzybowa 8
http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl
e-mail: kikbb@bielsko.opoka.org.pl

NIP 547-184-50-01
Nr KRS: 0000010905
Konto:
Nr konta: 87 1240 4142 1111 0010 3375 0074

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA