III Ekumeniczna Droga Krzyżowa w Józefowie 2023

przez Darek

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: «Pokój wam!».
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana”.  

              J 20,19 – 20

Zanim Jezus wypowiedział te słowa, zanim nastała ogromna radość uczniów Chrystusa,

trwająca do dziś… była droga, bolesna droga – Droga Krzyżowa.
Pamięć o niej trwa, a szczególni o miłości Chrystusa, który wziął Krzyż. Pamięć o miłości

przewyższającej wszelkie zło zdrad, podziałów i lęków.
Jako uczniowie Jezusa, mocą Jego miłości, pragniemy urzeczywistniać Jego pragnienie jedności !

Dlatego 25 marca 2023 roku na terenie „Józefowa” wraz z zaproszonymi duchownymi z  czterech Kościołów chrześcijańskich – Katolickiego, Ewangelickiego, Greckokatolickiego i Prawosławnego złączyliśmy się we wspólnej modlitwie na Drodze Krzyżowej Jezusa Chrystusa. Wymownym symbolem było niesienie kamienia z Doliny Jozafat w Jerozolimie, który złożono na ołtarzu w kaplicy z prośbą, aby Pan zabrał nasze serca kamienne i  uczynił nas narzędziami Swojego pokoju.

Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 11.00. Po paru kroplach deszczu, niebo rozpromieniło się słońcem. Treść kolejnych rozważań przenikała umysły i poruszała serca. Odzwierciedlała nie tylko ból i cierpienia Drogi Pana Jezusa, ale też te związane z drogą współczesnego człowieka. To było tym bardziej  widoczne, gdyż w przygotowaniu rozważań brali udział przedstawiciele różnych środowisk.

Zebranych gości przywitał Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej pan Tomasz Łuczaj. Następnie słowo wygłosił Referent ds. Ekumenizmu Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. prof. Józef Budniak, a po nim głos zabrał ks. Krzysztof Cienciała jako przedstawiciela Diecezji Cieszyńskiej Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego. Archieparchię Przemysko -Warszawska  Kościoła Greckokatolickiego w Polsce reprezentował ks. Dymitr Fedluk, a Diecezję Lódzko-Poznańską Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – ks. Michała Kuryło.
14 stacji Drogi Krzyżowej przygotowali kolejno:
ks. Paweł Stawarczyk z  Młodzieżą Akademicką – Kościół Katolicki;
s. Karolina Trąbała CSFN z Domu Matki i Dziecka Caritas – Kościół Katolicki;
ks. Artur Woltman, parafia Ewangelicko-Augsburska w Starym Bielsku;
Wspólnota Betel – Kościół Katolicki;
ks. Dymitr Fedluk, administrator parafii greckokatolickiego w Bielsku-Białej Leszczynach;
ks. Jacek Grucela SDS z Młodzieżą Parafii w Cygańskim Lesie – Kościół Katolicki;
ks. Krzysztof Cienciała, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Bielsku;
pan Bogdan Kryzys Krzak i młodzież z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”;
pani Natalia Rogozińska i Salwatoriańska Wspólnota Kobiet – Kościół Katolicki;
ks. Michał Kuryło, przedstawiciel parafii prawosławnej w Bielsku-Białej;
ks. Jerzy Kajzar – opiekun Wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej;
Państwo Małgorzata i Sławomir Gołąbek,  Oaza Rodzin – Kościół Katolicki;
ks. Robert Augustyn, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Białej;
ks. Krzysztof Strzelczyk – kapelan KIK-u oraz pani Bogumiła Mebel z sekcji ekumenicznej.

U kresu Drogi Krzyżowej błogosławieństwa wszystkim zebranym udzielił ks. prof. Józefa Budniak.

Słowa podziękowania dla uczestników i organizatorów tego modlitewnego spotkania wypowiedział dyrektor Katolickiego Domu Opieki „Józefów” pan Kamil Kralczyński i zaprosił wszystkich do rozmowy przy stole.

Piękna oprawa muzyczna, pozwalająca na głębokie przeżycie tej modlitewnej chwili, była dziełem Chóru Mieszanego „Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją pana Krzysztofa Przemyka.

Szczególne podziękowania składamy proboszczowi Parafii NMP Królowej Świata Wiesławowi Ogórkowi za wszelką pomoc w przygotowaniu całej oprawy naszej Drogi Krzyżowej i ugoszczenie kapłanów przybyłych z daleka.

Nad całością przebiegu spotkania czuwała pani Krystyna Blachura i państwo Jolanta i Dariusz Dzida. To wydarzenie nie byłoby możliwe bez udziału całego Zarząd KIK-u na czele z panem Prezesem Tomaszem Łuczajem i panem dyrektorem Kamilem Kralczyńskim, oraz wielu pracowników „Józefowa”

m.in. pana Łukasz Tereszkiewicz i pani Dorota Karasińskiej.
Jesteśmy też wdzięczni za pomoc jednej z mieszkanek Domu Dzieciatka Jezus, pani Darii z Ukrainy.

Dziękujemy za szczególną pomoc pani Natalii Rogozińskiej z Salwatoriańskiej Wspólnota Kobiet

przy parafii NMP Królowej Świata, oraz wielu paniom, które przygotowały wspaniały poczęstunek.

Pragniemy podziękować panom Tomaszowi Kosykowi i Sławomirowi Gołąbkowi za ich konferansjerkę –

to oni pomogli nam ucieszyć się bogactwem różnorodności środowisk, które przygotowały

rozważania poszczególnych stacji. 

Wielką naszą radością był czynny udział w oprawie liturgicznej ks. Przemysława Gorzałki

wraz z młodzieżą z Osieka.

Wolontariuszom SKC z LO Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja dziękujemy za pomoc w zrobieniu dokumentacji fotograficznej naszego modlitewnego spotkania.

Dziękować można byłoby jeszcze wielu, wielu osobą… 

A na końcu dziękujemy wszystkim obecnym i tym, którzy nie mogąc z nami być jednak łączyli się duchowo.
Ufamy, że to początek nowego dobra, by wspólnie nieść światu Chrystusowy pokój.

 

relacja prasowa:  https://bielsko.gosc.pl/doc/8155577.Chrzescijanie-w-Jozefowie-razem-z-krzyzem-i-kamieniem

relacja fotograficzna: https://bielsko.gosc.pl/gal/spis/8155417.III-Ekumeniczna-Droga-Krzyzowa-w-Bielsku-Bialej-2023

GALERIA ZDJĘĆ I RELACJA WIDEO

(autor: Vlado Kocurek)