Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu 18.06.2024

przez Darek

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej zawiadamia,

że  NADZWYCZAJNE ZEBRANIE WALNE  Członków Klubu odbędzie się 18 czerwca 2024 r. w pierwszym terminie o godz. 1430, a w przypadku braku quorum w drugim terminie o godz. 1500, w Katolickim Domu Opieki „Józefów” przy ul. Grzybowej 8. (Willa Św. Józefa)

Porządek dzienny zebrania;

 

  1. Otwarcie zebrania i modlitwa.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
  4. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
  6. Wybór Komisji Rewizyjnej
  7. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Na zebraniu będzie można uregulować składki członkowskie.

KOMUNIKAT

nadzwyczajne Walne 18.06.2024

 

photo:www.freepik.com