relacja z rekolekcji wielkopostnych

przez Darek

Rekolekcje KIK-u

Opublikowano: 25 luty 2024

W dniach od 19- 21 lutego br. w bielskiej katedrze odbyły rekolekcje wielkopostne KIK-u. Nauki rekolekcyjne głosił o. Robert Krawiec OFMCap – asystent krajowy Grup Modlitwy św. o. Pio. Tematem nauki rekolekcyjnej ogłoszonych przez o. Roberta były; „Skarby Kościoła. Słowo, sakramenty, pokuta”.

Nie sposób w paru zdaniach streścić trzydniowe nauki o. Roberta.

W pierwszym dniu o. Robert przypomniał, że czytanie Biblii to proces, który obejmuje rozwój intelektualny, duchowy i praktyczny. „Duch Święty może pomóc w zrozumieniu i interpretacji Pisma Świętego” – zaznaczył. Jego zdaniem, istnieje niebezpieczeństwo, że nasze postanowienia wielkopostne mogą zostać na poziomie naszej woli, jeśli nimi nie żyjemy, nie zaangażujemy się w nie całą naszą egzystencją. „Pan Bóg chce, żebyśmy żyli Jego słowem. Ono jest przede wszystkim nam dane po to, żeby nas karmić”. Zaznaczył, że głoszenie słowa Bożego stanowi fundamentalną misję Kościoła i sposób na odnowienie życia duchowego i moralnego społeczeństwa.

W drugim dniu rekolekcji o. Robert podkreślił znaczenie sakramentu Eucharystii jako tajemnicy wiary i obecności Chrystusa w Hostii. Przedstawił historię Eucharystii od czasów Nowego Testamentu, poprzez pierwsze wieki chrześcijaństwa, aż do współczesnych cudów eucharystycznych.

W trzecim dniu rekolekcji o Robert na temat pokuty powiedział, że pokuta jest urzeczywistnieniem Jezusowego wezwanie do nawrócenia, jako powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech . Pokuta określa również tożsamość trzech Zakonów Franciszkańskich, bowiem wyrastają one z jednego korzenia – z doświadczenia pokuty św. Franciszka. Pokuta więc musi urzeczywistniać się w naszym życiu, bo jest jego fundamentem, ale też musi urzeczywistniać charakter sakramentalny, który w obecnych czasach jest komfortowy, w odróżnieniu do wcześniejszych praktyk, bo obecnie rozgrzeszenie otrzymujemy natychmiast, a czynienie pokuty odbywa się już po rozgrzeszeniu. Pan Jezus podniósł pokutę do rangi sakramentu, czyli doświadczenia swojej obecności, w której poprzez posługę kapłana działa On sam, osobiście, swoją mocą i swoją skutecznością, bo kiedy kapłan rozgrzesza, sam Chrystus rozgrzesza.

O Robert w głoszonych naukach, często przywoływał o. Pio – posłusznego wobec Bożej woli oraz jako świadka cudów eucharystycznych.

Na zakończenie rekolekcji o. Robert udzielił błogosławieństwa relikwią świętego Ojca Pio.

Przywiózł ze sobą rękawicą, którą słynny stygmatyk nosił błogosławiąc i rozgrzeszając wiernych w San Giovanni Rotondo. Każdy mógł przyjąć to błogosławieństwo indywidualne.

O. Robert Krawiec OFM Cap – ur.04.02.1973 roku w Olkuszu. Do Zakonu Kapucynów wstąpił w 1992 roku,śluby wieczyste złożył 19.03.1998 roku. Został wyświęcony na kapłana 22.05.1999 roku w Krakowie. W latach 1999 – 2003 pracował jako duszpasterz i katecheta gimnazjum i liceum we Wrocławiu, opiekując się m. in. Liturgiczną Służbą Ołtarza,Neokatechumenatem i grupami dziecięcymi. W latach 2003 – 2005 przebywał w Krakowie, gdzie posługiwał w redakcji czasopisma Głos Ojca Pio, pisząc artykuły i głosząc rekolekcje na temat św. Stygmatyka. W tym czasie był też kapelanem sióstr klauzurowych Klarysek – Kapucynek. Od 2005 – 2007 r. pracował jako sekretarz prowincji w kurii w Krakowie – Olszanicy. Ukończył podyplomowe studia z dziennikarstwa i marketingu medialnego. Od 2007 do 2010r. roku pracował we Włoszech. Najpierw jako kapelan szpitala w Terni, a następnie posługiwał jako wikary domu i parafii w Ameli /Umbria/. Od 01.07.2010 roku był we wspólnocie zakonnej w Stalowej Woli, gdzie posługiwał jako kapelan ZP-O.

Obecnie o. Robert przebywa w Terliczce (gmina Trzebownisko) gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca Pio. W latach 1984-1991 z inicjatywy kapucyńskiego zakonnika, pochodzącego z Terliczki o. Włodzimierza Lecha wzniesiono dwupoziomowy kościół jako wotum wdzięczności dla Matki Bożej Fatimskiej za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981 roku.

Tekst i foto: M.Szpak