Śp. ks. Franciszek Płonka i bielski Klub Inteligencji Katolickiej

przez Darek

Dla członków i sympatyków KIK ks. dr Franciszek Płonka z Krakowa był bardzo ważnym Duchowym Ojcem Klubu. Nasze spotkania z Księdzem odbywały się systematycznie – były to wykłady, rozważania modlitewne, dni skupienia, rekolekcje. W latach 90. był kapelanem naszego Klubu.

Po II Wojnie Światowej, po ponad 30-letnim okresie komunizmu, wybór św. Jana Pawła II na papieża w 1978 r. i powstanie w 1980 r. „Solidarności” były wydarzeniami, które „obudziły” duchową potrzebę przeżywania oraz organizowania spotkań, aby poznać i pogłębić naszą wiarę, wiedzę historyczną i kulturalną.

1978-1980 – przed powstaniem Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w parafii św. Mikołaja organizowane były wykłady dla inteligencji, których podstawą była problematyka biblijna. Wykłady połączone zwykle z żywą i szeroką dyskusją odbywały się dwa razy w miesiącu, od września 1980 r. – raz w miesiącu, cykl wykładów na tematy etyczne prowadził ks. dr Franciszek Płonka.

SPOTKANIA, KTÓRE PROWADZIŁ KS. DR FRANCISZEK PŁONKA

  • powstanie KIK i zawieszenie działalności w stanie wojennym

      1980 r. – od września, raz w miesiącu, cykl wykładów na tematy etyczne.

  • – comiesięczny cykl wykładów „Moralność chrześcijańska”

      1982-1983 r – w stanie wojennym, po zawieszeniu oficjalnej działalności KIK, w salce na wieży, za organami w kościele św. Mikołaja kontynuacja wykładów pt. „Wybrane zagadnienia z dziedziny moralności chrześcijańskiej”.

  • od 1984 r., po wznowieniu działalności Klubu, odbywały się comiesięczne, cykliczne spotkania na różne tematy związane z ważnymi wydarzeniami i problemami, które były też zadaniem świeckich w Kościele, np. w styczniu 1993 r. powstanie w KIK pod opieką ks. dr. Franciszka Płonki Zespołów Synodalnych II Krajowego Synodu Powszechnego:

– spotkania i rozważania modlitewne:

      1984 r. – „Uczymy się modlić”

      1986 r. – „Ewangeliczna terapia”, „Zaproszeni na ucztę”

      1987 r. – „Zaproszeni na ucztę”, „Życie w wymiarze daru”

      1988 r. – „Życie w wymiarze daru”, Nauczanie Ojca świętego Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny”, „Słowo życia”

      1989 r. – „Nauczanie Ojca świętego Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny”

      1990 r. – „Słowo Życia”

       1991 r. – „Słowo życia w oparciu o św. Pawła”

       1992 r.  – „Słowo życia”, „Fundamenty religijności w świetle nauczania   Jana Pawła II”

       1993 r. – „Fundamenty religijności w świetle nauczania   Jana Pawła II”, „Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”

       1994 r. – „Eucharystia źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego”, „Przyszłość ludzkości idzie przez rodziny”

       1995 r.  – „Nowa ewangelizacja zadanie dla świeckich”, „Encykliki  Jana Pawła II”, „Stawać się człowiekiem sumienia w oparciu o przesłanie Jana Pawła II wygłoszone w Skoczowie”

       1996 r. – „Stawać się człowiekiem sumienia w oparciu o przesłanie Jana Pawła II wygłoszone w Skoczowie”

– dni skupienia, rekolekcje:

w latach 1986, 1988, 1989,

        1990 r. 10 X „Słowo życia w oparciu o św. Pawła”

        1991 r. 9 X „Słowo życia” cz. III

        1992 r. 3-5 IV Rekolekcje wielkopostne, 4 XII Adwentowy Dzień skupienia

        1993 r. 27.06 Dzień skupienia w Czernej, 3 XII Adwentowy Dzień skupienia

        1994 r. 8 VI i  1996 r. 9 X

  • Dzień skupienia Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

– prelekcje w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej organizowanych przez KIK w latach 1985, 1988, 1991, 2001.

TKCH w 2001 r. – KAPLICA W SALKACH KATECHETYCZNYCH KOŚCIOŁA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

tekst: Elżbieta Kralczyńska