Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

KLUB jest społeczną organizacją obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, którzy zgodnie ze swoim światopoglądem mają na celu:

Pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych, pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej, obyczajowej, przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym, działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym, działalność ekumeniczną.

Powered By EmbedPress