Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

Pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych, pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej obyczajowej, przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym — takim jak chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego itp., działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym, działalność ekumeniczną.

WSPOMNIENIE – Śp. JACEK KRYWULT

Śp. Jacek Krywult prezydent Bielska-Białej w latach 1981–1982 i 2002–2018 polski polityk, samorządowiec, radny, 24 lipca 1941 w Stanisławowie, zm.…